Uwaga dotycząca bezpieczeństwa i jakości

Nasze produkty: CULLYGRAT®Fe i CULLYGRAT®MS i nasza firma CULLYGRAT® nie mają absolutnie nic wspólnego z firmami, które to robią Zaoferuj „chemiczne gratowanie” lub nawet to niektóre z ich tekstów można znaleźć w naszych opisach lub regulaminach lub w naszej okolicy są rezydentami. Gwarantujemy naszą spójność Jakość, perfekcja i powtarzalność detali obrabianych za pomocą CULLYGRAT®.

Chropowatość powierzchni przedmiotu obrabianego
Dwa wykresy pokazują chropowatość powierzchni przedmiotu obrabianego przed
(powyżej) i po (poniżej) gratowaniu.

Porównanie różnych krzywych ilustruje znacznie lepszą strukturę powierzchni przedmiotu obrabianego po chemicznym gratowaniu za pomocą CULLYGRAT®. Osiągnięto poprawę nośności do 100%.