Impressum


Prawne

Zawartość została dokładnie sprawdzona przez CULLYGRAT®. Niemniej jednak nie udziela się żadnej gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności danych. CULLYGRAT® nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą bezpośrednie lub pośrednie łącza.

Polityka prywatności

Przestrzegamy przepisów federalnej ustawy o ochronie danych. Nie przekazujemy danych, które przesyłasz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub e-mailem, stronom trzecim i wykorzystujemy je wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Prawa autorskie

CULLYGRAT® zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji, zmian lub uzupełnień prezentowanych informacji i danych bez uprzedniego powiadomienia. Zarówno teksty, jak i grafika na wszystkich stronach http://www.CULLYGRAT.de podlegają prawu autorskiemu CULLYGRAT®. Żadne informacje ani dane - w szczególności teksty, fragmenty tekstów lub obrazy - nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia części stron lub całej strony bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.